Wen Jiabao

Wen Jiabao – Premier of the State Council, People’s Republic of China.